zahlavi

 

Brloh - Úprava vzhledu obce

/ TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA
A KOORDINÁTOR BOZP

/ Oprava místní komunikace, veřejného rozhlasu a osvětlení Brloh

/ Brloh, Pardubický kraj
/ oprava místní komunikace, rekonstrukce rozvodů a zařízení veřejného osvětlení, vybudování bezdrátového místního rozhlasu a komplexní regenerace parkových úprav doplněná venkovním mobiliářem
/ specifikace činnosti: příprava, zpracování a akceptace žádosti, zadávací řízení na dodavatele, administrace a řízení projektu, technický dozor stavebníka
/ 10/2009 - 04/2012
/ obec Brloh
/ investiční náklady: 3.51 mil. Kč

/ finanční podpora: SZIF, PRV - 3.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic PRVimg
img img img img