zahlavi

 

Bytový projekt Cornlofts Šaldova

/ TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA
A KOORDINÁTOR BOZP

/ Praha 8 - Karlín
/ rekonstrukce historického objektu a novostavba, cca 110 bytů
/ specifikace činnosti: technický dozor investora
/ 01/2007 - 01/2009
/ VK Karlin a.s.
/ investiční náklady: 450 mil. Kč


img
img img img img img img img img img img img img