Michal Ludvík

16.03.2018

Rekonstrukce Spolkového domu v Českém Dubu

Od léta 2017 probíhá rekonstrukce bývalého Spolkového domu v Českém Dubu, který má sloužit občanům města jako moderní multifunkční sál pro konání...

02.03.2018

Slavnostní otevření služebny městské policie v Čakovicích

Koncem února proběhlo slavnostní otevření nové služebny městské policie v Čakovicích. Pro městskou část Praha - Čakovice jsme zde zajišťovali činnost...

07.02.2018

Odevzdané žádosti o dotaci na podporu přírodních zahrad ZŠ

V lednu jsme zpracovali a podali dvě žádosti o dotaci z Národního programu Životní prostředí na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty....