Sídlo firmy
Jiřího z Poděbrad 1435
470 01 Česká Lípa
Česka republika
tel.: +420 487 837 479
fax: +420 487 837 479
IČ: 25462644
DIČ: CZ25462644
Kancelář
Pobřežní 667/78
186 00 Praha 8
Česka republika
tel.: +420 222 327 004
fax: +420 222 327 016

Dotace a poradenství


Poskytujeme kompletní poradenské služby v oblasti dotací a řízení dotačních projektů již více než 15 let.

Provedeme Vás všemi fázemi projektu od nalezení vhodného dotačního titulu a podání žádosti o dotaci, přes administraci a profinancování dotace, až do období udržitelnosti.

Nalezení vhodného dotačního titulu
  • aktivně sledujeme dění ve všech oblastech podpory z národních zdrojů a fondů EU
  • zanalyzujeme dotační možnosti žadatele
  • posoudíme přípravu projektu a jeho přijatelnost v určeném dotačním titulu
Zpracování žádosti o dotaci
  • žádost o dotaci zpracujeme dle směrnic, postupů a osnov poskytovatele dotace
  • pomůžeme se zpracováním potřebných příloh, odborných posudků, finančních a ekonomických analýz, studií proveditelnosti apod.
Řízení projektu v průběhu realizace
  • administrujeme realizaci dotovaného projektu (profinancování a monitorování v průběhu realizace)
  • připravíme materiály k publicitě projektu
Administrace projektu v době udržitelnosti
  • zpracujeme monitorovací zprávy v období udržitelnosti projektu
  • sledujeme plnění závazných indikátorů