Sídlo firmy
Jiřího z Poděbrad 1435
470 01 Česká Lípa
Česka republika
tel.: +420 487 837 479
fax: +420 487 837 479
IČ: 25462644
DIČ: CZ25462644
Kancelář
Pobřežní 667/78
186 00 Praha 8
Česka republika
tel.: +420 222 327 004
fax: +420 222 327 016

Technický dozor
stavebníka


Poskytováním služeb technického dozoru stavebníka (investora) se zabýváme déle než 15 let a máme za sebou více než 200 úspěšně dokončených staveb. 

Zastupujeme stavebníka a hájíme jeho zájmy. Dohlédneme za Vás na kvalitu provádění stavebních prací.


Zajišťujeme dohled nad realizací stavby odborně způsobilou osobou na všech typech staveb:
  • kontrola kvality prováděných prací a pravidelné reportování o průběhu výstavby
  • přejímky a dokumentování průběžně dokončených částí stavby, finální přejímka díla, kontrola vad a nedodělků a jejich odstraňování
  • spolupráce při zajištění kolaudačního souhlasu
  • přejímky klientům, řízení klientských změn