Sídlo firmy
Jiřího z Poděbrad 1435
470 01 Česká Lípa
Česka republika
tel.: +420 487 837 479
fax: +420 487 837 479
IČ: 25462644
DIČ: CZ25462644
Kancelář
Pobřežní 667/78
186 00 Praha 8
Česka republika
tel.: +420 222 327 004
fax: +420 222 327 016

Karlín Group - Student House Holešovice

Novostavba objektu ubytovacího zařízení pro vysokoškoláky s celkem 529 apartmány včetně přeložek a přípojek technické infrastruktury, opěrných zdí, úprav zpevněných ploch, ploch zeleně a veřejných komunikací pro pěší, oplocení.

Klient: KARLÍN GROUP Management a.s.

Investiční náklady: 560 mil. Kč

Termín plnění: 11/2018 - 8/2020

Lokalita: Praha 7

Dotační program:

Naše služby
  • Technický dozor stavebníka
  • Koordinátor BOZP