Sídlo firmy
Jiřího z Poděbrad 1435
470 01 Česká Lípa
Česka republika
tel.: +420 487 837 479
fax: +420 487 837 479
IČ: 25462644
DIČ: CZ25462644
Kancelář
Pobřežní 667/78
186 00 Praha 8
Česka republika
tel.: +420 222 327 004
fax: +420 222 327 016

Kostelec nad Černými lesy - Kanalizace 1

Vybudování oddílné gravitační splaškové kanalizace se zaústěním do stávajícího systému oddílné gravitační kanalizace.

Klient: Město Kostelec nad Černými lesy

Investiční náklady: 23 mil. Kč

Termín plnění: 1/2009 - 11/2016

Lokalita: Kostelec nad Černými lesy, Středočeský kraj

Dotační program: SFŽP, OPŽP - 1.1.1. Snížení znečištění z komunálních zdrojů

Naše služby
  • Koordinátor BOZP
  • Technický dozor stavebníka
  • Závěrečné vyhodnocení projektu
  • Administrace a řízení projektu
  • Příprava, zpracování a akceptace žádosti o dotaci