Sídlo firmy
Jiřího z Poděbrad 1435
470 01 Česká Lípa
Česka republika
tel.: +420 487 837 479
fax: +420 487 837 479
IČ: 25462644
DIČ: CZ25462644
Kancelář
Pobřežní 667/78
186 00 Praha 8
Česka republika
tel.: +420 222 327 004
fax: +420 222 327 016

Dolánky nad Ohří - Kanalizace

Tlakový větevný kanalizační systém v úhrnné délce 5633,6 m, s připojením na ČOV Doksany včetně odbočných částí s domovními čerpacími jednotkami.

Klient: Obec Dolánky nad Ohří

Investiční náklady: 12,5 mil. Kč

Termín plnění: 5/2014 - 3/2016

Lokalita: Dolánky nad Ohří, Ústecký kraj

Dotační program: SFŽP, OPŽP - 1.1.1. Snížení znečištění z komunálních zdroj

Naše služby
  • Technický dozor stavebníka
  • Administrace a řízení projektu
  • Zadávací řízení na dodavatele
  • Příprava, zpracování a akceptace žádosti o dotaci