Sídlo firmy
Jiřího z Poděbrad 1435
470 01 Česká Lípa
Česka republika
tel.: +420 487 837 479
fax: +420 487 837 479
IČ: 25462644
DIČ: CZ25462644
Kancelář
Pobřežní 667/78
186 00 Praha 8
Česka republika
tel.: +420 222 327 004
fax: +420 222 327 016

Lipová - Kanalizace 2

Výstavba kanalizace DN300 v obci o celkové délce 3.570 m včetně 88 ks přípojek.

Klient: Obec Lipová

Investiční náklady: 38,3 mil. Kč

Termín plnění: 7/2012 - 3/2016

Lokalita: Lipová, Ústecký kraj

Dotační program: SFŽP, OPŽP - 1.1.1. Snížení znečištění z komunálních zdrojů

Naše služby
  • Technický dozor stavebníka
  • Závěrečné vyhodnocení projektu
  • Administrace a řízení projektu
  • Příprava, zpracování a akceptace žádosti o dotaci