Sídlo firmy
Jiřího z Poděbrad 1435
470 01 Česká Lípa
Česka republika
tel.: +420 487 837 479
fax: +420 487 837 479
IČ: 25462644
DIČ: CZ25462644
Kancelář
Pobřežní 667/78
186 00 Praha 8
Česka republika
tel.: +420 222 327 004
fax: +420 222 327 016

Lipová - Zámecký park 1

Komplexní rekonstrukce zeleně v areálu zámecké zahrady a parku zámku v Lipové u Šluknova.

Klient: Via Tempora Nova, z. s.

Investiční náklady: 12 mil. Kč

Termín plnění: 9/2013 - 6/2016

Lokalita: Lipová, Ústecký kraj

Dotační program: SFŽP, OPŽP - 6.3 Obnova krajinných struktur a 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny

Naše služby
  • Technický dozor stavebníka
  • Závěrečné vyhodnocení projektu
  • Administrace a řízení projektu
  • Zadávací řízení na dodavatele
  • Příprava, zpracování a akceptace žádosti o dotaci