Sídlo firmy
Jiřího z Poděbrad 1435
470 01 Česká Lípa
Česka republika
tel.: +420 487 837 479
fax: +420 487 837 479
IČ: 25462644
DIČ: CZ25462644
Kancelář
Pobřežní 667/78
186 00 Praha 8
Česka republika
tel.: +420 222 327 004
fax: +420 222 327 016

Drozdov - Vodovod, kanalizace a ČOV

Realizace vodovodního přivaděče v celkové délce 5,6 km, vodovodu v celkové délce 5,8 km, vodojemu 300 m3, kanalizace v celkové délce 5,2 km a ČOV o kapacitě 900 EO v obci Drozdov.

Klient: Obec Drozdov

Investiční náklady: 111,9 mil. Kč

Termín plnění: 11/2015 - 11/2019

Lokalita: Drozdov, Středočeský kraj

Dotační program: MZE, Program 129 250 Vodovody a kanalizace

Naše služby
  • Zadávací řízení na dodavatele
  • Závěrečné vyhodnocení projektu
  • Technický dozor stavebníka
  • Koordinátor BOZP