Sídlo firmy
Jiřího z Poděbrad 1435
470 01 Česká Lípa
Česka republika
tel.: +420 487 837 479
fax: +420 487 837 479
IČ: 25462644
DIČ: CZ25462644
Kancelář
Pobřežní 667/78
186 00 Praha 8
Česka republika
tel.: +420 222 327 004
fax: +420 222 327 016

Uhříněves - Rybníky

Oprava a stabilizace prvků rybniční soustavy Vodice a Nadýmač k zajištění obnovy migrační prostupnosti a ekologické stability krajiny v k.ú. Uhříněves.

Klient: Městská část Praha 22

Investiční náklady: 4 mil. Kč

Termín plnění: 2/2016 - 5/2017

Lokalita: Uhříněves, Městská část Praha 22

Dotační program: SFŽP, NPŽP - 115 270 " MŽPLikvidace škod po živelných pohromách"

Naše služby
  • Koordinátor BOZP
  • Technický dozor stavebníka
  • Závěrečné vyhodnocení projektu
  • Administrace a řízení projektu