Sídlo firmy
Jiřího z Poděbrad 1435
470 01 Česká Lípa
Česka republika
tel.: +420 487 837 479
fax: +420 487 837 479
IČ: 25462644
DIČ: CZ25462644
Kancelář
Pobřežní 667/78
186 00 Praha 8
Česka republika
tel.: +420 222 327 004
fax: +420 222 327 016

Kounov - Kanalizace a ČOV

Vybudování kanalizační sítě v obci Kounov v celkové délce 4 373 m a ČOV s kapacitou 650 EO.

Klient: Obec Kounov

Investiční náklady: 65 mil. Kč

Termín plnění: 1/2017 - 1/2023

Lokalita: Kounov, Středočeský kraj

Dotační program: SFŽP, OPŽP - 1.1 - Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod

Naše služby
  • Příprava, zpracování a akceptace žádosti o dotaci
  • Administrace a řízení projektu
  • Závěrečné vyhodnocení projektu
  • Koordinátor BOZP
  • Technický dozor stavebníka