Sídlo firmy
Jiřího z Poděbrad 1435
470 01 Česká Lípa
Česka republika
tel.: +420 487 837 479
fax: +420 487 837 479
IČ: 25462644
DIČ: CZ25462644
Kancelář
Pobřežní 667/78
186 00 Praha 8
Česka republika
tel.: +420 222 327 004
fax: +420 222 327 016

Vejborka - Kanalizace a ČOV

Odkanalizování části Lensedly v obci Kaliště a dále místních částí Ondřejov a Turkovice v obci Ondřejov s čištěním odpadních vod na ČOV Turkovice.

Klient: Dobrovolný svazek obcí Vejborka

Investiční náklady: 106,9 mil. Kč

Termín plnění: 12/2019 - 12/2022

Lokalita: Turkovice, Ondřejov, Lensedly, Středočeský kraj

Dotační program:

Naše služby
  • Koordinátor BOZP
  • Technický dozor stavebníka
  • Zadávací řízení na dodavatele